Zpět

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková Ph.D., MPA

Kandidátka na starostku

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA – vedoucí kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, místopředsedkyně české národní platformy Transfera.cz – zodpovědná za mezinárodní spolupráci, členka předsednictva evropské platformy transferu technologií ASTP NAAC, členka výboru Evropského patentového úřadu, členka výboru L.E.S.I. česká republika a Slovenská republika

Vzdělání jsem absolvovala na Karlově univerzitě – Přírodovědecké fakultě – obor regionální politika a regionální rozvoj, a dále pak na Univerzitě Hradec Králové – znalostní managment v oboru mezinárodní patentové právo.

Z mého pohledu je potřeba řešit rozumný rozvoj Města Prachatice pro spokojený život NAŠICH občanů, vytvářet příležitosti pro mladé rodiny s dětmi a mladé lidi, starat se o seniory a usnadňovat jim život pomocí  nových moderních asistivních technologií a dalších možností, spolupracovat se všemi dalšími subjekty ve městě a pomáhat jim k jejich rozvoji v celé škále od velkých zaměstnavatelů až po podnikatele. Důležitá je pro mě komunikace a naslouchání, slušnost, věcnost a rozumnost.