Zpět

Ing. Dagmar KozlováPh.D.

Zástupkyně ředitele ZŠ

zástupkyně ředitelky ZŠ pro Montessori vzdělávání; ráda čtu, chodím ven, věnuji se rodině, mám ráda přírodu.


Programové body mně blízké:
-Podpora vyhledávání a zpracovávání grantových projektů - ředitel školy se věnuje manažerské práci, stejně jako té pedagogické, pokud si na některé vybavení školy (včetně kuchyně apod.) nesežene peníze z grantů, nemá na to; velmi by pomohlo, kdyby se mohl spolehnout na někoho z městských úředníků, který by s granty pomohl
-ekologizace provozu městských budov a akcí organizovaných městem - solární panely, ozelenění střech, používání recyklovaného papírů, koše na separovaný odpad všude, kohoutková voda nabízená na akcích, propagační předměty jiné než plastové, ideálně od místních řemeslníků, ....

-přeměna veřejného osvětlení na ekologičtější provoz - LED svítidla - ušetření energie i financí

Zavést fungující post městského energetika - ten by mohl městu ušetřit mnoho finančních prostředků, stejně jako energie