Zpět

JUDr. Radka Paulová

Jednatelka spol. Kůta Servis

Naše společnosti zaměstnávají okolo 100 zaměstnanců a mnozí z nich včetně mě a mé rodiny žijeme v Prachaticích, a tak mi nemůže být lhostejné, kam město směřuje a zda vytváří podmínky pro spokojený a šťastný život svých obyvatel.  Záleží mi na tom, aby zaměstnanci a kolegové našich společností zde chtěli zůstat žít a stejně tak mi záleží na tom, aby z města neodcházeli mladí lidé, pro které bychom zde měli práci. Možností, jak může město ovlivnit životní podmínky je mnoho od bytové politiky přes kvalitní vzdělávání, možnosti a podporu volnočasových aktivit apod. Mám ráda řešení, která jsou srozumitelná a založená na racionálních podkladech a výstupech. Řešení, která nejsou násilná a mocenská, ale vytvořena na základě snahy o vzájemné porozumění a ochotě dosáhnout vytyčené cíle bez potřeby prosazovat své zájmy mocí, ale důraz klást na argumenty.