Zpět

Jana Šímová DiS. 

Sociální pracovnice - Hospic

Jana Šímová, DiS. – sociální pracovnice v Hospici sv. Jana N. Neumanna

Jako prachatické rodačce a patriotce mi není lhostejná budoucnost našich krásných Prachatic. Chtěla bych zde žít, vychovat svého syna, i zde zestárnout. Díky své profesi se orientuji v problematice v sociální oblasti a v oblasti kultury. Umím lidem naslouchat a vždy jednám otevřeně a narovinu. Mými koníčky jsou divadlo, pádlování a pěší turistika. 

Body programu a můj vztah k nim:

LIDSKÉ A SLUŠNÉ JEDNÁNÍ – mým cílem je s občany vždy mluvit otevřeně a narovinu, s každým jednat jako rovný s rovným. Každý občan by měl na svou otázku dostat odpověď, i pokud není otázka zrovna příjemná.

ZDRAVOTNICTVÍ – Chtěla bych podporovat rozšíření akutních sociálních lůžek ve zdravotnictví („místo, kde bude mít babička péči, než se uvolní místo v sociálním zařízení“)

KULTURA, CESTOVNÍCH RUCH A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – V Prachaticích mi chybí místo, kde by dostaly prostor prachatické spolky pro svá vystoupení, kde by měly zázemí (potřeba společenského domu v Prachaticích). Spolupráce se spolky přinese městu oživení.

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Město by mělo naslouchat potřebám lidí v zahrádkářských lokalitách a podpořit je. Pro občany žijící na sídlištích, kteří nemají své zahrádky, by mělo nabídnout možnost využití společných prostor před domy a hledat místa, kde by lidé mohli trávit čas venku.